top of page

LS-308 Micrô ngưng tụ màng ngăn lớn có dải tần nhạy sáng cao từ Lauten Audio là một micrô cardioid với tần số triệt tiêu trục 270 ° được thiết kế để sử dụng trong các môi trường phòng thu, phát sóng và tăng cường âm thanh.

 

Nó có thể được sử dụng để thu âm thanh khi các nguồn — trống, guitar, giọng hát — ở rất gần và khi khó tách biệt các nguồn đó.

LAUTEN AUDIO LS-308

SKU: 364215376135199
12.500.000₫Price
  • I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item.
bottom of page